Information

 

Startnummer

Husk din løbsbekræftelse, når du skal hente dit startnummer

Alle deltagere vil modtage en løbsbekræftelse på mail mandag inden løbet finder sted. Der vil ikke blive udsendt yderligere bekræftelse.

Deadline for tilmelding med navn på startnummer er den 15.04 kl. 23.59 - derefter trykkes ikke navn på nummeret.
Du kan tilmelde dig løbet til normalpris frem til lørdag den 27.04 kl. 23.59.

Eftertilmelding på dagen er normalpris + 50 kr.

På løbsbekræftelsen kan du se dit startnummer. Du skal medbringe løbsbekræftelsen, når du henter dit startnummer i Expo’en på Lyngby Torv i dagene op til løbet, se åbningstider nedenfor.

Fredag: 10-19
Lørdag: 10-18
Søndag: 8-11

Hvis du ønsker at afhente dit startnummer på selve løbsdagen og vil være sikker på at få nummeret udleveret til tiden, skal du møde op senest 1 1/2 time før løbsstart (vi anbefaler, at du henter startnummeret på løbe-expoen i Lyngby før selve løbsdagen).

Har du spørgsmål eller henvendelser omkring løbet eller din deltagelse, kan du kontakte vores kundeservice på eventoffice@ultimate.dk

 

Certificering

Løbene er DAF certificeret og godkendt og certificeret som sølvløb af Dansk Atletik Forbund og DGI.

 

Tidsgrænse

Da vi afspærrer dele af Lyngby centrum, har vi desværre været nødt til at indføre en tidsgrænse for gennemførelse af Halvmaratonruten.

Man skal have passeret 12,5 km 1 time og 40 minutter efter start. Løbere, der ikke når dette punkt inden tidsgrænsen, må selv færdiggøre ruten og får ikke en officiel sluttid.

 

Toiletter

Der er opstillet toiletter i start- og målområdet. Se efter skiltene.

 

Risiko og ansvar

Deltagelse sker på deltagernes eget ansvar og risiko. Danske love og regler gælder. SNIK Atletik samt klubbens bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, ledere, hjælpere, sponsorer osv. kan ikke gøres ansvarlige for deltagerens eller andres eventuelle tab, uanset årsag. Hæftelse er således begrænset til SNIK Atletiks egne aktiver.

 

Påbud og henvisninger

Færdselsloven skal overholdes. Påbud og henvisninger fra Hjemmeværnspolitiet og løbets officials skal følges. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation. Bemærk blandt andet, at det IKKE er tilladt at pace deltagerne ved at cykle sammen med løberne. Dette er en af de overtrædelser der ifølge DAFs regler kan medføre diskvalifikation.

 

Afbud

Det er ikke muligt at få refunderet beløbet ved afbud, men nummeret kan én gang overflyttes til efterfølgende år ved afbud inden 1. april 2019. Hvis du ønsker dette, skal du sende en mail til eventoffice@ultimate.dk

 

Værdiopbevaring/ bagageopbevaring

Der er mulighed for opbevaring af en mindre taske i værdiopbevaringen. Opbevaringen er på eget ansvar.

 

Offentlig transport

S-tog, lokalbane og busser standser i gå-afstand fra start- og målområdet

 

Parkering

P-kælderen under Lyngby Storcenter kan benyttes – indkørsel fra Klampenborgvej

Derudover er der parkeringsmuligheder under Lyngby Kulturhus, Magasin og Johannes Fog.

Vi opfordrer alle til at overholde almindeligt gældende regler for parkering. Ulovlig parkering udløser som bekendt en parkeringsafgift, hvis det registreres af P-vagter.

Hvis en løbeklub ankommer i bus er der mulighed for reservation/ anvisning af parkeringsplads. Dette skal meddeles på forhånd på mail til eriklunddk@gmail.com - begrænset antal pladser.

 

Omklædning

Du kan i meget begrænset omfang klæde om tæt på start og målområdet hvor det også er muligt at indlevere en mindre taske i værdiopbevaringen

 

Protester

Eventuelle protester skal forelægges løbets jury.
Henvendelse i informationsboden i målområdet skal ske inden kl 13:00 på løbsdagen.